Латвия

:

Латвийски лат

5 лата - гръб 1 лат

Латвийски лат - паричната единица на Латвия. Дели се на 100 сантима. Международния валутен код на лата е LVL.

Първият лат е съществувал от 1922 до 1940 година, когато е заместен от съветската рубла.

Сегашният лат е в употреба от 1993 година.

Банкнотите в обръщение са с номинал от 5, 10, 20, 50, 100 и 500 лата.

Монетите в циркулация са със стойност 1, 2, 5, 10, 20 и 50 сантима, както и от 1 и 2 лата.
Латвия - снимки и информация за страната

© Монети и Банкноти 2009. Всички права запазени.